wz
uvod

Výcvik pilota ultralehkých letounů (ULLa)

Letecká škola Aeroklubu Soběslav v současné době provádí výcvik pilotů ULLa na moderním letounu P-92 Echo Super TOW italské firmy Tecnam .

Co potřebujete k zahájení výcviku:

Zdravotní prohlídka: zájemce o výcvik musí absolvovat zdravotní prohlídku u pověřeného lékaře, která není samozřejmě tolik náročná jako prohlídka jež absolvují např. profesionální piloti. Její cena se pohybuje v rádu několika stokorun a obnáší 2 hodiny strávené v ordinaci. Pilot musí mít zejména dobrý sluch a zrak (brýle nejsou překážkou). Musí mít přiměřenou fyzickou kondici a být schopen pružně a rychle jednat a uvažovat. Platnost prohlídky je 2 roky. Poté musí pilot opět navštívit lékaře. Seznam lékařů najdete na stránkách Letecké amatérské asociace . Nejbližší lékař se nachází přímo v Soběslavi.

Věk: zájemce může být do výcviku zařazen po dovršení 15-ti let. Samostatné lety ve výcviku může žák provádět od 16-ti let a pilotní průkaz může být vydán taktéž od 16-ti let. Pro osoby mladší 18-ti let je vyžadován písemný souhlas rodičů; nebo zákonných zástupců. Maximální věk pro létání s těmito letouny je omezen zejm. zdravotním a duševním stavem pilota.

Finance: tak jako vše i létání něco stojí. Cena za výcvik se odvíjí od počtu odlétaných hodin. Všechny platby probíhají formou záloh tzn. že pilot udržuje své konto stále v kladných hodnotách. Cena za letovou hodinu se liší podle toho zda je pilot-žák členem Aeroklubu nebo ne. Osnova výcviku dle předpisu UL-3 obsahuje minimálně 20 letových hodin viz osnova.

Cenová kalkulace:

počet hodin cena
Výcviková osnova dle UL-3 20 20 x 2322,- = 46 440,-
Praktická zkouška s inspektorem 1 2400,-
celkem 21 48 840,-

- k nákladům na výcvik je dále nutno připočíst přistávací poplatky, administrativní poplatky na LAA ČR a ČTÚ

Průběh výcviku: výcvik probíhá na letišti Aeroklubu Soběslav. Provoz je převážně víkendový. Je však možno po domluvě s instruktorem létat i v týdnu. K dispozici jsou tři instruktoři z nichž dva bydlí v Soběslavi nedaleko letiště.

Teoretická příprava: před zahájením výcviku si žák musí osvojit základní znalosti z aerodynamiky, meteorologie, konstrukce letadel a předpisů v rozsahu minimálně 21 hodin. K teoretické přípravě existují názorné učebnice a konzultace s instruktorem je samozřejmostí. V průběhu praktického výcviku se tyto znalosti ještě prohlubují a na konci praktického výcviku žák složí z teoretických znalostí zkoušku.

Praktický výcvik: výcvik je zaměřen na dokonalé osvojení pilotních návyků při řízení ultralehkého letounu. Osnova trvající minimálně 20 letových hodin zahrnuje nácvik základních letových manévrů, vzletů, přistání i řešení nouzových situací – viz osnova Nedílnou součástí je i výcvik navigačních letů. Součástí není jen samotné létání, ale i důkladná pozemní příprava. Nezapomíná se ani na seznámení pilota s obsluhou letounu na zemi a s provozem na letišti.

Výcvikový letoun: výcvik je prováděn na moderním italském letounu P-92 ECHO SUPER TOW italské firmy Tecnam. Výrobce je společností s bohatými zkušenostmi a širokým výrobním programem. Kromě kategorie UL vyrábí též součásti pro letadla typu ATR či Boeing. Je to dvoumístný hornoplošník s příďovým pevným podvozkem. Letoun je vybaven 100 koňským motorem ROTAX. Více rubrika letadla.

| Aeroklub Sobeslav | GeorgeC. 2oo7 - 2o1o |